Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA INFORMACYJNA

Zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: www.4phones.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ICRO Sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538668, NIP 5272727931.

 1. KONTAKT CELEM UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres poczty elektronicznej: sklep@4phones.pl, numer telefonu: (+48) 604077489 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów z  klientami oraz wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,

- kontaktowania się z Klientem w celu realizacji usług oferowanych przez Usługodawcę, a także w zakresie marketingu- ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na stronie internetowej Usługodawcy, a także jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy;

- zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Usługodawcy przetwarzania danych  Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. CZY KLIENT MUSI PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

W celu realizacji naszych usług wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zawarcia pisemnej umowy)

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu – w wypadku usług serwisowych.

 

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami  danych osobowych Klienta mogą być podmioty z następujących kategorii:

- realizacji postanowień umów zawartych z pracodawcą Klienta w zakresie usług kadrowo - księgowych;

- ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.; sądy i organy państwowe);

- podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne;

- podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne.

 

 1. PRAWA KLIENTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich  praw Klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta.

 

Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych:  dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swojej zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane Klienta powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może  żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych. Gdy dane Klienta nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. PRAWO DO SPRZECIWU

Klient ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

- gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Klient się znalazł,

- gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

 

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. COOKIES

Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownik. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 2. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 3. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 4. c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 5. d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych.
 6. W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 7. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 8. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 9. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 10. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 11. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony Usługodawcy, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl